گفتگوی زنده اینتساگرام با موضوع روابط حرفه‌ای معماری و طراح نورپرداز
۰۹
خرداد

گفتگوی زنده اینتساگرام با موضوع روابط حرفه‌ای معماری و طراح نورپرداز

توجه روزافزون در سطح جهان و ایران به مبحث روشنایی ونورپردازی باعث شد انجمن تصمیم به برگزاری گفتگوهای زنده با مهندسین معمار سرشناس کشور بگیرد. چگونگی و نوع روابط حرفه ای معمار و طراح نورپرداز و اثرگذاری آن بر فرایندها موضوع دومین گفتگوی ما با یکی از مهندسین معمار ارزنده و صاحب نام ایران می باشد.

با ما همراه باشید ….